در بام جهانی همراه شما هستیم

نام برنامه های شما را جهانی خواهیم کرد

مشاوره و برنامه ریزی جهت کسب درآمد ارزی از بازار نرم افزار جهانی

شعبات شرکت ما در سرتا سر دنیا کارهای مالی و اداری و ثبت برند و برنامه های شما را انجام می دهند. شما براحتی می توانید از درآمد های ارزی فروش نرم افزار و یا نمایش تبلیغات گوگل در اپلیکیشن های خود درآمد کسب کنید.ما درآمدهای شما را در بانک های ایران واریز خواهیم کرد.

Read more

آخرین آمار هاب صادراتی

هاب فار قطب صادرات فناوری شرکت تجارت بدر مهام

21

پروژه های برون مرزی

4

استارتاپ ها

1436

شاغلین در هاب فار

95%

موفقیت پروژه ها

برخی از همکاران ما

مجموعه هایی که به ما اعتماد کردند